Logo De Biefstukboeven

Privacy

De Biefstukboeven verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van diensten zoals de website, een nieuwsbrief en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Denk hierbij aan naam, adresgegevens, e-mailadres, browser en type apparaat, etc.

Jouw gegevens worden niet verkocht en zullen enkel gebruikt worden voor nieuwsbrieven en voor onze samenwerking. De gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk en zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van de samenwerking of daar waar de wet dat vraagt.

Alle artikelen zijn geplaatst in overleg met de betrokken persoon of personen.

Cookies

De Biefstukboeven houdt geen analytics bij van de website en plaatst zelf daarom geen cookies. De site is gebouwd in WordPress en Jongeren in Beeld heeft geen invloed op het gebruik van de cookies door WordPress, social media kanalen of door de hostende partij Tedoc .

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen. Wil je bezwaar maken tegen het verwerken van gegevens of als je wilt dat gegevens verwijderd worden, dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar arjen @ ikbenboer.nl .